Workshopledare: Tomas Andréasson, GIS-ingenjör, Göteborgs stad

Biografi

Tomas Andréasson arbetar som GIS-ingenjör på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Han är civilingenjör inom datateknik och arbetade i flera år med systemutveckling i flera branscher innan han inriktade sig på GIS. Tomas arbetar med GIS-analyser åt flera förvaltningar i Göteborg, har utvecklat ett web-api för geodata och ansvarar för GIS-utbildningar inom staden.