Ta Position för ett digitalt samhällsbyggande

 

När det digitala samhällsbyggandet utvecklas i allt högre takt ökar behovet av samarbete, förståelse för sammanhang och helhetsperspektiv. Därför vill vi bjuda in dig som jobbar inom samhällsbyggnadsområdet att ta del av och diskutera hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här får du kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt riskerna längs digitaliseringsvägen. Arbetar du med frågor med koppling till samhällsbyggnadssektorn eller är du medlem i någon av föreningarna som står bakom arrangemanget? Då är Position mötesplatsen för dig!

Årets konferensprogram

Lyssna till experter, strateger och chefer från kommuner, statliga myndigheter, regioner, näringsliv och branschorganisationer. Du får också höra perspektiv från forskare och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå.

Våra huvudtalare

Våra tre övergripande teman

Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet​

Vägval och risker i digital transformation​

Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

“På Position träffar du inte bara de du brukar träffa på konferenser, utan du får träffa folk från hela samhällsbyggnadsområdet. Det är värdefullt för att vi ska kunna jobba på ett nytt sätt tillsammans”

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef, Geoforum

“Under dagarna får du goda möjligheter att aktivt ta del av utveckling, nyheter, erfarenheter, tips och idéer. Som samhället ser ut idag är vi mer digitaliserade och globala, och sannolikt fortsätter den utvecklingen inom såväl geodatabranschen som i andra samhällsbyggande processer”

Ann Eriksson, ordförande Kartografiska Sällskapet

“Delta på Position för att ta del av den senaste kunskapen och träffa alla som verkar inom byggandet av vårt framtida digitala samhälle. Det händer otroligt mycket inom digital utveckling och med rätt kunskap kan vi fatta rätt beslut för framtiden!”

Sara Haasmark, Samhällsbyggarna

Arrangörer

Guldsponsor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Förnamn
Efternamn
E-mail

Följ oss på Twitter!

#position2030

De senaste nyheterna